Små barns utveckling

Små barns utveckling

Att som nybliven förälder följa sitt barns utveckling är roligt och spännande, men väcker också frågor. Ansvaret kan kännas svindlande stort och det lilla barnets känslor och viljeyttringar är ibland omöjliga att tolka.

Små barns utveckling är skriven för nyblivna föräldrar som är nyfikna på vad som händer med barnet och hur man kan lära sig att se, upptäcka och bekräfta just det speciella barn man fått.

UR INNEHÅLLET:
Reflexer och sinnen
Känslomässig, psykisk och social utveckling
Skrik, gråt och tröst
Sömn & sömnproblem
Motorik, lekar och matvanor
Joller och tidig språkutveckling
Fostran och behov av gränser
Konfliktsituationer

Boken vänder sig i första hand till småbarnsföräldrar, men även BVC-personal och förskolepersonal har glädje av den.