Barnets temperament

Barnets temperament

Har barn olika temperament? Forskarna Thomas och Chess är eniga om att så är fallet. Det finns barn som de kallar "besvärliga barn" som redan från början har en kombination av egenskaper som gör dem mer gnälliga och krävande när det t ex gäller uppmärksamhet. På motsvarande sätt finns det barn som föds med egenskaper som gör dem glada och mer lättskötta och som har låt irritabilitet. Även om temperamentet till stor del är medfött så kan det också förändras.

Det kan vara skönt att känna till att det kan vara så. Speciellt om man har ett krävande barn och man kanske jämför med andra och funderar på vad man gör för fel.