Små Barns Utveckling - boken

Först av allt vill vi säga att vår förhoppning är att boken Små barns utveckling skall vara som en "god, klok och inspirerande vän" för dig som vill göra det bästa av den underbara och viktiga babytiden. Författaren Anna Kreutz Wirfelt är mamma till tre underbara pojkar. Hon är utbildad beteendevetare och har en fil. kand. i psykologi, sociologi och pedagogik. Boken är granskad av Malin Alfvén och Anders Dahlström.
 
Ditt viktigaste ansvar som förälder är inte att skapa ett barn. Det är att se, upptäcka och bekräfta just det speciella barn du fått. Du spelar en livsviktig roll för det lilla barnet. Ju mer du ser av ditt barns särart och kan stödja och uppmuntra dessa egenskaper, desto rikare utrustad blir barnet. När Annas förste son Axel föddes, ville hon som de allra flesta föräldrar göra "allt" för honom. Uppfylld av kärlek dök snart också en mängd ambitioner och frågor upp. Anna letade vetgirigt efter svar i en mängd böcker och tidskrifter. Lite förvånad upptäckte hon att det mesta handlade om barnets fysiska utveckling och vård men det hon verkligen sökte var kunskap om hur hon kunde hjälpa Axel att bli en harmonisk liten kille med stark självkänsla.
 
Det var så boken Små barns utveckling föddes. Efter flera års intensivt arbete finns boken som Anna själv hade önskat läsa som nybliven mamma. Boken innehåller viktig, saklig information och många konkreta tips och goda råd. Din betydelse som förälder är oerhört viktig och ju mer du vet desto roligare blir din och ditt barns resa in i framtiden. Livet har börjat, ert livs resa kan börja.
 
Slösa med ömhet, förståelse och kärlek!